29 mars 2007

Bernstein, Harry: Den osynliga väggen

Romanen handlar om en ung judisk pojkes uppväxt på en förortsgata i England vid tiden för första världskriget. På ena sidan gatan bor de kristna familjerna och på den andra sidan bor judarna. Det går en osynlig skiljelinje mitt i gatan. Det händer sällan att någon går över från den ena sidan till den andra.
Pojkens mor är kärleksfullt beskriven. Hon sköter hem och barn med föga hjälp från fadern, som spenderar sin lediga tid och lönen från fabriken på krogen.
96-åriga Harry Bernstein debuterade med denna barndomsskildring. Han skriver med värme och kärlek utan att hänfalla till sentimentalitet om svår fattigdom och en uppväxt begränsad av överdriven religiositet.
Betyg: 5

Inga kommentarer: