19 juli 2009

Agardh Ingela: Den största nyheten

I förordet till Den största nyheten skriver Ingela Agardh: "Jag har letat i 50 år. Under större delen av tiden har jag vetat att det finns något som var viktigt att finna..."
I självbiografin ges en modigt självutlämnande redogörelse av författarens innersta tankar om sitt ego och om sin tro. Kortfattat får vi följa den unga Ingelas skolgång i Stockholm och senare i Sandviken. Studierna vid Journalisthögskolan i Göteborg leder till jobb vid radion och så småningom till TV-aktuellt och programledaruppdrag.
Hon granskar kritiskt 2000-talets TV-utbud av underhållning och nyhetsprogram. Hela boken andas av hennes förhållande till en tro, som försvann i ungdomen, men som hon fann i vuxen ålder igen.
Trots många allvarliga teman i författarens liv finns humorn alltid på lur i den briljant skrivna memoarboken. Hela vägen från förordet till slutkapitlet var det en bok som berörde.
Betyg: 5

Inga kommentarer: