04 oktober 2008

Shaffer Mary Ann: Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap

Som bibliotekarie rörde sig den amerikanska författaren Mary Ann Shaffer på säker mark, när hon lät sina karaktärer i Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap stifta bekantskap med författare och böcker av betydelse för storyn i denna brevroman. Handlingen utspelar sig under år 1946, d.v.s. strax efter kriget.
Befolkningen på Kanalöarna levde under tysk ockupation under kriget och saknade alla möjligheter att kommunicera med yttervärlden. Hur klarar människan att hålla modet uppe under svåra förhållanden? I denna roman från Guernsey beskrivs läsningens stora betydelse, men vi får också ta del av underbara sekvenser av hur lojalitet grannar emellan ger mat för dagen, genom att föra den tyska krigsmakten bakom ljuset med en död gris.
Anspelningen på Jane Austens Pride and Prejudice både i de romantiska scenerna och i huvudkaraktärernas namn, Dawsey och Elizabeth, är uppenbar.
En mycket läsvärd och underhållande bok om såväl svåra krigsupplevelser som framför allt om kärlekens olika möjligheter. Den manar till att läsa mer om Kanalöarna.

Betyg: 5

Inga kommentarer: