01 februari 2009

Hansen Eric: Orkidéfeber, en berättelse om kärlek och galenskap

Författaren och journalisten Eric Hansen skrev Stranger in the forest: on foot across Borneo 1988. Sedan dess har han blivit en eftersökt ciceron på orkidésamlares resor. Hans bekantskap med folk i branschen har resulterat bl.a. i boken Orkidéfeber. Han skriver initierat om svårigheter med tulltjänstemän, som bokstavstroget följer CITES, d.v.s. reglemente för införande av utrotningshotade växter och djur. Det är inte alldeles glasklart skrivet av advokater som ibland inte ens "kan skilja ett grässtrå från en palm". Då finner påhittiga samlare utvägar att kringgå hindren för att få hem sina eftertraktade rariteter.
Naturligtvis beskrivs även hur blomman attraherar de pollinerande insekterna, dofternas berusande betydelse och färgerna som bedårar såväl folk som fä. Som en röd tråd går kampen mellan orkidépoliser och vetenskapsmän alternativt samlare genom bokens många initierade reportage och människoporträtt.
Boken kan med behållning läsas t.o.m. av dig, som inte kan namnge en enda orkidé.
Betyg: 3+

Inga kommentarer: