11 oktober 2009

Einhorn Stefan: Vägar till visdom

Vägar till visdom är Stefan Einhorns femte bok om sådant, som är viktigt i tillvaron. Konsten att vara snäll utgavs 2005 och blev en succé bland läsarna. Det tycker jag att även Vägar till visdom skall bli.
Vad är det för egenskaper som gör att någon kan kallas vis? Man bör vara ödmjuk och ha en stor livserfarenhet, gärna ha en kreativ läggning och finna nya lösningar på problemen. Dessutom skall man kunna förutse följderna av sina handlingar. Den vise skall inte ha ett prestigetänkande utan snarare verka för det goda genom sina råd och gärningar.
I boken illustrerar Stefan Einhorn sina påståenden med talrika och belysande exempel från såväl forskarvärlden, populärkulturen som de egna erfarenheterna.
Det är i hög grad en tankeväckande bok och jag kan varmt rekommendera den.
Betyg: 4

Inga kommentarer: