11 mars 2007

Petersson Birgit: Förlåtelse

Varför är det så svårt att förlåta andra? En förutsättning är att man kan förlåta sig själv. Boken tar upp ett antal problemområden som svek, skilsmässa, övergrepp, skuldkänslor och självförbråelse. Författaren skriver om de känslor som uppstår och ger tips på hur man kan komma vidare även om vi svikit oss själva eller svikits av andra.

Jag tycker:
Boken gav mig en del att tänka på och vissa aha-upplevelser. Särskilt tyckte jag om de citat som sprängts in här och var som motvikt till fallbeskrivningarna.
Att skuld, skam och förlåtelse är centralt i våra liv blev tydligt när jag läste boken.
Betyg: 3

Inga kommentarer: