31 januari 2008

Lindgren Torgny: Norrlands Akvavit

Hörboken med Torgnys egen uppläsning höjer romanens kvalitet ytterligare. Det sjungande idiomet från Västerbottens inland är suggestivt i berättelsen om invånarna i avfolkningsbygden. Det har gått 50 år sedan väckelsepredikanten sist vistades i denna trakt, där han frälst så många själar. Hans syfte med återbesöket är att tala om att han vilselett dem i fråga om tron på frälsning. Det är inte många gamla församlingsmedlemmar som är kvar men de få som han ändå uppsöker blir glada vid återseendet och välkomnar honom som den han en gång var, deras predikant. Det tycks näst intill ogörligt att ändra sinnelaget hos dem som fortfarande har sin djupa tro.
En humorfylld roman med mästerligt språk.
Betyg: 4

Läs recension i DN.

Inga kommentarer: