05 april 2009

Sheers Owen: Motstånd

Om vissa förutsättningar hade slagit in, kunde andra världskriget ha fått ett slut liknande handlingen i Sheers roman Motstånd. Året är 1944 i Wales. En tysk patrull på fem soldater under kapten Albrechts kommando har slagit läger på en övergiven bondgård. De har ett specialuppdrag som skall rapporteras till högkvarteret. I detta isolerade samhälle, som ligger i dalgångar omgivna av höga berg, finns endast ett fåtal gårdar, varifrån alla män försvann en natt utan att lämna något meddelande till sina fruar. Det skedde strax efter den tyska invasionen i södra England. Kvinnorna var villrådiga: Hade de fallit för fiendens kulor eller deltog de i motståndsrörelsen?
Nu blev det en jobbig tid för Sarah, Maggie, Mary och de andra kvinnorna på gårdarna. De tyska soldaterna i byn uppträdde civiliserat. De erbjöd sin hjälp i jordbruket och i fårskötseln. Den ovanligt snörika och kalla vintern krävde all den hjälp kvinnorna kunde få. Vägarna måste skottas, djuren grävas fram ur snödrivorna innan de förfrös och inomhus måste de svagaste fåren få specialvård.
Men samarbetet med tyskarna sågs inte med blida ögon. Motståndsmännen hade klara regler hur man hanterade överlöpare. Det är ledmotivet i romanen. Får man hjälpa till i det dagliga livet även om man tillhör olika stridande grupperingar?
Det förbryllade en hel del när jag började läsa och fann historiska fakta förvanskade. Men efter att ha läst författarens Efterskrift accepterade jag hans fiktiva historiebeskrivning.
Betyg: 4

Inga kommentarer: