21 december 2008

Larsson Björn: Filologens dröm

Miljön i Björn Larssons novellsamling är hämtad från universitetet. Det är forskare vid olika fakulteter som när en dröm att göra en vetenskaplig upptäckt med värde för mänskligheten. Helt betydelselöst är inte ära och anseende. Ja, varför inte ett Nobelpris!

Filologen med fornfransk fonetik som sitt huvudämne märker hur studenternas antal minskar drastiskt för varje termin. För att återupprätta betydelsen av fornfranskan beslutar han sig för att slå den akademiska världen med häpnad. Han skall söka efter svaret på Graal-gåtan.
Den unge kemisten, som forskar i kvävemolekylens egenskaper, har slutfört sin handledares oavslutade avhandling. Vid diskussionerna med sin lärare upptäcker kemisten djupt mänskliga sidor hos handledaren förutom de uppenbara ämneskunskaperna.
Grottforskaren ger sig ut på en livsfarlig upptäcktsresa. Han finner en underjordisk sjö, som ingen tidigare dokumenterat.
Genetikern Helena von H har börjat forska om människans utveckling vad beträffar arv och miljö, och skiljelinjen däremellan. Kan orsaken till homosexull läggning spåras?

Forskarna i novellerna har tecknats såväl utifrån sina vetenskapliga strävanden som sina känslor och passioner. Björn Larsson är professor i romanska språk i Lund och skriver kunnigt om den akademiska världen.
Betyg: 4

Inga kommentarer: