26 oktober 2009

Ekman Kerstin: Mordets praktik

Den unge läkaren Pontus Revinge arbetar vid Besiktningsbyrån för prostituerade i början av sin karriär. Eftersom han inte har någon förmögenhet att leva på, blir han tvungen att ta den plats som bjuds. Det är verkligen en föga glamorös sysselsättning att dagligen behöva befatta sig med könssjukdomar och div. blemmor kring kvinnornas könsorgan.
En dag blir han presenterad för självaste Hjalmar Söderberg, vars böcker blivit mycket väl mottagna av kritikerna. Tiden är början av 1900-talet och Doktor Glas har inte skrivits än, men Söderberg nämner något om läkarnas möjligheter att förkorta lidanden för patienter.
Vid deras nästa möte visar Revinge en liten dosa, som han fyllt med några små kulor av kaliumcyanid, som utan upptäckt skulle kunna användas vid eventuellt mord. Nu är Söderberg igång med att skriva sin bok Doktor Glas, där informationen från Revinge kan komma väl till pass. Revinge inbillar sig att han är förebilden för doktor Glas. Båda läkarna skriver dagbok om sina förehavanden och det finns även andra beröringspunkter mellan dem.
Än en gång har Hjalmar Söderberg inspirerat en författare till en roman. Förebilden är vida överlägsen.
Betyg: 3

Inga kommentarer: