26 april 2009

Schlink Bernhard: Hemkomsten

På sina skollov får Peter Debaur redan som 8-åring ensam åka tåg från Tyskland till farfar och farmor i Schweiz. Där driver de ett litet bokförlag, som redigerar och utger "Romaner till glädje och förströelse". Det är efterkrigstidens 50-tal. Pappan omkom i kriget och mamman arbetar för sitt och Peters uppehälle. Farfar ger pojken de överblivna boksidorna till kladdpapper, anteckningsblad eller ritpapper. Men baksidestexten får han inte läsa, det är inga passande romaner för en ung pojke. Ändå sker det en dag att Peter börjar läsa en historia om en grupp tyska krigsfångar, som lyckas fly undan sovjetsoldaterna. Efter åtskilliga strapatser lyckas några av dem komma hem. En av dem står utanför hemmets dörr och väntar. När den öppnas står hans fru, lika vacker som förr, med två små barn runt sig och en man med armen om henne. Hur slutar berättelsen? Vad gör den hemvändande nu? Peter kan inte finna slutet på denna roman bland sina kladdpapper. Inte heller kan han be farfar om namnet på författaren, då skulle han avslöja sin opålitlighet. Men han fortsätter på många olika sätt i flera år att leta efter slutet på historien. Den har fascinerat honom. Samtidigt får han upp spår efter sin far. Blev han dödad eller är han fortfarande i livet?
Boken tar upp temat från Odyssevs långa hemresa till den väntande hustrun Penelope.
Betyg: 4

Inga kommentarer: