13 november 2007

Kallifatides Theodor: Mödrar och söner

Är man som invandrare berikad av att ha två hemländer och kulturer? Författaren skriver sin berättelse med distans till fäderneslandet efter att ha bott i Sverige i flera decennier. Han berättar om sina föräldrars liv baserat på pappans anteckningar och mammans muntliga berättelse samtidigt som han rekapitulerar Greklands 1900-talshistoria i form av ockupation, statskupper och befolkningens lidande. Allt det gör starkt intryck på mig. I samtal med modern under besöket i Athen kryddas språket i den äldres berättelse av en mängd talesätt från uråldrig tid vilka förts vidare från generation till generation.
Betyg: 4

Inga kommentarer: