10 maj 2009

Steinbeck John: Det stora kalaset

Miljön till Steinbecks roman är hämtad från hans barn- och ungdomstrakter i Californien.Staden Monterey var på 1930-talet centrum för sardinkonservindustrin. Utefter gatan som gick parallellt med Stillahavskusten låg fiskfabrikerna sida vid sida och Cannary Row blev namnet på såväl gatan som romanen i original. Berättelsen befolkas av vitt skilda karaktärer. Vi får träffa den vise doktorn, som driver en biologisk anstalt med eget laboratorium. Han samlar och säljer djur till skolor och universitet. Dessutom har han tid att "lyssna till alla slags dumheter för att sedan förvandla dem till ett slags visdom åt en". Granne till biologiska anstalten på Cannary Row arbetar Dora, en omtyckt arbetsgivare på sin bordell. Vidare har Lee Chong en speceriaffär, där han säljer allt för livets nödtorft, utom vad som tillhandahålles hos Dora. Ett gäng dagdrivare med den renhårige Mack som ledare har slagit sig ner i den gamla ladan, där ännu fiskmjölsstanken kan kännas. Gemensamt för gruppen är att de är ensamstående utan fast arbete, men de hittar tillfälliga jobb, när nöden kräver det.
"Hur ska man bära sig åt för att få in poemet och stanken och det irriterande oväsendet - dagern, stämningen, vanan och drömmen ... i en bok?" frågar författaren och svarar: Genom "att öppna den och låta historierna av sig själv söka sig in i den."
Boken bjuder på glädje och berör.
Betyg: 4+

Inga kommentarer: