08 februari 2009

Steinbeck John: Pärlan

Kortromanen Pärlan beskriver hur den fattige mexikanske fiskaren och hustrun Juana får återvända hem till sin riskoja med oförrättat ärende i "staden med hus av sten och murbruk". De sökte läkarhälp, för att deras lille babyson hade blivit stungen av en skorpion. Men då läkarens tjänare såg de ynkliga grå pärlorna, som fiskaren tänkte betala med, kördes de på porten. Sonen blev dock botad av Juanas huskur: ett omslag av sjögräs. En kort tid senare hittar Kino en magnifik pärla, när han dyker
till havsbotten. Nyheten om Kinos fångst sprider sig som en löpeld bland de fattiga grannarna i kojorna, ja snart har det nått ända till staden. Nu dröjer inte läkaren länge med att vilja bota Kinos son. Till kojan kommer det även andra lycksökare i onda avsikter. Kino när en dröm om att pärlan skall ge dem möjlighet att sända sonen till skolan, så att han får en bra utbildning. Men makthungriga och hänsynslösa köpmän skickar sina spejare, som skall stjäla Kinos skatt.
Pärlan skrev Steinbeck under andra världskrigets slutskede. Det finns möjliga paralleller till ockupationer och folkförföljelser under den aktuella tiden. I bokens förord skriver författaren: "...Om denna historia är en liknelse kanske var och en tyder den på sitt sätt och tolkar in sitt eget liv i den....."
Betyg: 4

Inga kommentarer: