29 november 2009

Nyqvist Michael: När barnet lagt sig.

I boken När barnet lagt sig får vi följa den unge Michaels längtan efter att finna sina biologiska föräldrar.
Redan före skolåldern berättar hans mamma. att han är adopterad. Han är född på ett barnhem av en ung flicka, som inte har möjlighet att behålla sin baby. Fadern är italienare. Denna uppskakande information leder till att han börjar fundera över hur hans biologiska föräldrar ser ut. När han själv blir pappa börjar han aktivt leta efter dem.
Trots sina rädslor beskriver han känslosamt, hur han med patos försvarar mobbade kamrater, även om utgången av hans ingripanden inte alltid har åsyftad verkan.
I berättelsen får vi även inblick i Michaels väg till skådespelare, hans möte med förebilden Keve Hjelm, samt samarbetet med Lars Norén.
Språket är avskalat med träffsäkert ordval. En stilla humor håller sentimentaliteten på armlängds avstånd.
Betyg: 4

Inga kommentarer: