14 december 2008

Malmsten Bodil: För att lämna röstmeddelande TRYCK STJÄRNA

Genom att prata med sig själv ger fem människor i Sverige oss en bild av hur det är att leva här och nu. De kunde kanske ha talat med varandra om sin situation, men svenskarna är i allmänhet reserverade och söker ofta ensamheten. Varje kapitel handlar om en av dessa individer.
Bert-Ove är långtidssjukskriven och får ofta infinna sig på det han upplever som "förnedringskassan" för att få sina pengar. Han är ensamstående och saknar umgänge. Inte ens ett telefonsamtal till myndigheterna ger någon mänsklig kontakt. Det mesta är inspelade anvisningar när man ringer, som t.ex. "för att lämna röstmeddelande tryck stjärna!". Och knapparna är så små på mobilen. Det var bättre med telefonlur och petmoj.

Överklasskvinnan Giselle har nu blivit anhörig till sin tvillingsyster, som hamnat på psykvården. Hon har brutit samman och gått i bitar och skall nu genomgå undersökningar. Giselle får motvilligt lära sig underdånighet och snällt foga sig i att vänta på sin tur. Doktorn har ju fler patienter! Samma anvisning för röstmeddelanden.

Edvard har mist sin bäste vän Ivan. Båda har studerat på KTH och alltsedan dess varit oskiljaktiga. När Ivan plötsligt försvinner utan att säga något blir Edvard djupt besviken på vänskapen. Så gör man bara inte mot sin vän! Han överväger att ta sitt liv. Inte nu... men senare.

Ytterligare två personer förekommer. De är ensamma, utan kärlek och drömmer om framtiden.

Bodil Malmstens stil liknar poesins i många stycken. Hon vrider och vänder på ord och uttryck och får på så vis en tankebana som leder åt annat håll. Det är uppfriskande inslag i texten. Boken är mycket läsvärd.
Betyg: 4

Inga kommentarer: