22 februari 2008

Klintberg Bengt af: Glitterspray

Författarens debutbok ”Råttan i pizzan” resulterade i att ordet "klintbergare" blev vedertaget som begrepp för sådana skrönor som han skriver om. En klintbergare är en modern vandringssägen som folk tror är sann. I Glitterspray berättar han 100 historier, den ena värre än den andra, och kompletterar varje berättelse med en förklaring till varför den inte torde vara sann utan påhittad.
Ingredienserna i en lyckad skröna är att man, för att göra innehållet trovärdigt, uppger vem man har hört sägnen av (källan) och orten där händelsen ska ha inträffat. Det viktiga är att informationen ger sken av fakta men ändå inte går att spåra, till exempel: ”min syster har en kollega vars kusin råkade ut för ...”

Visst har man hört en del av historierna han berättar, men många är nya och roar för stunden. Det mest givande med hans böcker tycker jag ändå är att jag efter att ha läst hur han dissekerar sanningshalt och trovärdighet på ett helt annat sätt har blivit mer skeptisk till liknande berättelser som sprids i vänskapskrets och i tidningar. En smårolig bok, särskilt om man inte redan har läst någon av hans tidigare böcker.
Betyg: 3

Inga kommentarer: